Hoogwaardige eiwitten24 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is toe te schrijven aan de voedselproductie

Om de uitstoot van CO2 in de voedselketen te verlagen en om ons voedingspatroon te verduurzamen en gezonder te maken zullen we minder voedsel moeten innemen.

Nieuwe gezonde en duurzaam geproduceerde eiwitrijke voedingsproducten met een hoge voedingsdichtheid gaan bijdragen aan verandering in het dagelijkse voedingspatroon en het behalen van klimaatdoelstellingen.


De markt voor nieuwe eiwitbronnen t.b.v. humane consumptie is sterk groeiende.

Deze nieuwe eiwitbronnen vervangen geheel of gedeeltelijk gangbare eiwitbronnen en kunnen toegepast worden in een breed pakket van voedingsproducten.’